Documente C.A.

PLANUL MANAGERIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAĊ˘IE 2017-2018
FISA POSTULUI MEMBRILOR C.A.
TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2017-2018

Documente C.P.

PLANUL MANAGERIAL AL CONSILIULUI PROFESORAL
PLANIFICAREA ACTIVITATII CONSILIULUI PROFESORAL

Documente manageriale

PLAN MANAGERIAL ANUAL - LTVA SABAOANI
PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT